Tanıtım

Bu internet sayfalarında geçmiş yıllarda veya halen üzerinde çalışmakta olduğum PROJELERİM’den bazılarını tanıtılmıştır. Bu projelerin tümü bir sorunu çözmek, bir ihtiyacı gidermek, tanı veya tedavide kolaylık sağlamak amacıyla doğrudan tarafımdan veya proje ortakları ile birlikte tasarlanarak geliştirilmiştir. Bu projelerin büyük çoğunluğu bilimsel kongrelerde bildiri olarak sunulmuş, bazıları ödüller almış, bazıları ile de lisansüstü düzeyde tezler ve araştırmalar yapılmıştır.

Bazı aygıt ve cihazlar ise yüzlerce hasta tarafından tanı veya tedavi amacıyla kullanılmıştır, Bazıları ise halen aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir. Çeşitli sebeplerden dolayı bu projeler sonucu ortaya çıkan ve geliştirilen cihazlar sadece özel olarak imal edilmiş ve de kullanılmıştır. Pek çoğunun ticarileştirilmesi de planlanmaktadır.

Prof. Dr. Murat Pehlivan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyofizik Anabilim Dalı
35100 Bornova İzmir, Türkiye