Çocuk cerrahisi için anorektal stimulatör (elektrik uyarıcı) Uygun elektrik akımları vererek sinir ve kasları uyaran bir cihazdır. En önemli özelliği hem deri üzerinden, hem de çıplak doku üzerinden güvenle kullanılabilmesidir. Çocuk cerrahları bu cihazı 1994 yılından bu yana anüsü olmadan doğan bebeklere yeni anüs oluşturulması için kullanmaktadır. Beyin cerrahı bir arkadaşım ise bu stimulatörün modifiye edilmiş bir tipini omurilik cerrahisinde yıllardır güvenle kullanmaktadır.

CERRAHİ UYGULAMALAR İÇİN ELEKTRİK STİMULATÖRÜ

Amaç

Bazı cerrahi uygulamalar sırasında elektrik stimulatörlerine ihtiyaç duyulur. Elektrik uyarıları üreten bu aygıtlar sinir veya kasların yerlerinin, boyutlarının ve motor noktalarının bulunması için cerrahi sırasında kullanılırlar.

İlgili Tıp Alanları

Çocuk Cerrahisi (Anorektal cerrahide), Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Nöroşirürji (Omurilik cerrahisinde)

Yöntem ve Teknikler

Hasta elektrodu Şekilde gösterilen iki farklı şekilde cihaz üzerindeki soketlere takılabilir. Elektrot fişi yandaki Şekil A’da gösterildiği şekilde takıldığında elektrot ucu doğrudan çıkışa bağlıdır ve cihazın üzerindeki ışık yandığı sırada elektrot ucuna 1 milisaniye süreyle akım verir. Elektrot fişi yandaki Şekil B’de gösterildiği şekilde takıldığında ise elektrokoterin cerrahın elinde tuttuğu hasta elektrodu üzerindeki “cut” veya “coag” yazılı butonlara da ayrıca basılması gerekir. Böylece stimulatörün hekimi elektrik ile yanlışlıkla çarpması da engellenmektedir. İki farklı şekilde fiş takma özelliği ameliyatı yapan hekimin tercihine bağlıdır.
Cihaz sabit akım prensibi ile çalışan, çıkış akımı 0-5 mA ve 0-20 mA arasında ayarlabilen, çıkış gerilimi yüke bağlı olarak yaklaşık 500 Volta kadar çıkabilen bir elektrik stimulatörüdür. Dokuz Volt’luk bir alkalin pil ile çalışır. Cihazın çıkışının cihazın gövdesine herhangi bir bağlantısı olmadığı için izoledir. Cihaz 8x15x5 cm boyutlarında küçük bir kutu içine yerleştirilmiştir. Cihaz çıkışının dalga şekli bifazik kare dalgadır. Puls genişliği 1 ms, iki puls arası bekleme süresi 1.8 saniyedir.

Tartışma ve Sonuç

Tasarlanan söz konusu elektrik stimulatörü birçok çocuk cerrahı tarafından 10 yıldan uzun bir süredir ameliyathanede kullanılmaktadır. Böyle bir stimulatörün anüsü kapalı doğan bebeklere yapılan cerrahi uygulamalar sırasında ameliyatın başarısı için mutlaka kullanılması gerekir.
Bu cihaz omurilik cerrahisinde de uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Model 1:

Bu model kullanımda değildir.

 

Model 2:

Yeni ve gelişmiş model aşağıdaki gibidir, Cihaz sipariş üzerine üretilmektedir. elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçiniz.