Galvanik Akım ile Çalışan Hemoroidal Hastalık Tedavi Cihazı

Giriş

Anal kanaldaki damarsal yapılara hemoroid adı verilir. Hemoroidler normal durumda dışkılamanın kontrolünde yardımcı olan yastıkçıklardır. Şişmeleri veya iltihaplanmaları durumunda hemoroidal hastalık veya basur adı verilen patolojik durum meydana gelir.
Hastalığın gerçek sebebi tam olarak belli değildir. Karın içi basıncı arttıran etkenlerin hemoroidal hastalık gelişimde etkisi olduğu düşünülmektedir. Hemoroidal hastalık sebepleri arasında kabızlık, aşırı ıkınma, yaşlılık, ishal, hamilelik, alkol kullanımı, mayalı ve asitli yiyecekler, uzun süre ayakta durmak veya oturmak, aşırı baharatlı gıda tüketmek ve kalıtsal yatkınlık sayılabilir.
Muayene edilen hastaların %50 den fazlasında çeşitli derecelerde bulgu vermeyen hemoroidal hastalığa rastlanır. Ancak bulgu veren hastalığın belirtileri hemoroid tipine göre değişir. Bulgular arasında kanama, ağrı, şişlik, kaşıntı, akıntı, yanma ve ıslaklık hissi sayılabilir. Toplumun yaklaşık %5’i hemoroidal hastalıktan yaşamı boyunca herhangi bir zamanda etkilenmektedir.

 

 

İç hemoroid ve dış hemoroid olarak ikiye ayrılır (Şekil 1). İç hemoroidler genellikle ağrısız kanama ile kendini gösterir. Dış hemoroidlerin tromboze olması sonucu ise anüs çevresinde belirgin ağrı ve şişlik meydana gelir.
İç hemoroidler büyüklükleri ve hastalığın klinik bulgularına göre dört evreye ayrılır (Şekil 2):
1. Evre: Sarkma yoktur, büyümüş çıkıntılar vardır.
2. Evre: Sarkma vardır, dışkılama ile dışarı çıkar ve sonra kendiliğinden geri girerler.
3. Evre: Sarkma vardır, dışkılama ile dışarı çıkar ve el ile itilerek yerine yerleşirler.
4.  Evre: Büyük ve şiştir. El ile itilse bile içeri girmez.

Hemoroidal hastalığın tedavisinde cerrahi yöntemler, lastik bant ligasyonu, skleroterapi, infrared radyasyon, laser ile cerrahi, kriyoterapi ve galvanizasyon gibi çeşitli yöntemler kullanılır.

Bu yöntem ilk defa 1934 yılında yayımlanmış olmasına rağmen ülkemizde pek bilinmemektedir. Günümüzde çeşitli sebepler ile hekimler arasında bu yöntem pek tercih edilmemekte ve yaygın kullanılmamaktadır. Son yıllarda tekniğin, kullanılan cihazların ve ekipmanın gelişimi ile galvanizasyon yöntemin kullanımında oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır. Örneğin, bu yöntemi 20 yıldır kullanan Ultroid® isimli cihaz ise Amerika Birleşik Devletleri’nde ilgili pek çok klinikte kullanılmakta ve sigorta kuruluşları tarafından da ödenmektedir. Sadece bu cihaz ile tedavi edilmiş yüz binden fazla hasta vardır ve komplikasyon oranı çok düşük ve başarı oranı yüksektir. Cihaz ve yöntem Amerika Birleşik Devletleri’nde 4. Evre iç hemoroidler de dahil  FDA  (Food and Drug Administration) onayı da almıştır.

Galvanizasyon yöntemi diğerlerine göre anlamlı avantajları olan ve muayenehane ortamında 5-15 dakika sürede uygulanabilecek invaziv olmayan bir yöntemdir. Çünkü bu yöntemde hasta hazırlığı yapılmaz, anestezi kullanılmaz, ameliyathane koşullarına gerek duyulmaz, hastanede hasta yatışı yoktur. Sadece lokal anestezik krem kullanılır. Hasta aynı gün içinde normal yaşamına devam eder. Tek bir hemoroid için genellikle bir tedavi uygulaması yeterlidir. 4. evre hemoroidlerde ikinci bir seans gerekebilir. Anal kanalın hiçbir bölgesinde herhangi bir rezeksiyon yoktur. Anal kanalın anatomik yapıları korunur. Yöntemin yıllar içerisinde hiçbir komplikasyonuna rastlanılmamıştır.

Materyal ve Metod

Galvanizasyon yöntemini kullanan piyasada mevcut cihazlar araştırılmış ve bunları kullanmış olan hekimlere ulaşılarak, onların bu metodu kullanmalarını engelleyen eksikler ve sorunlar tespit edilmiştir.
Inovel ve Karyamed isimli iki firma ile “TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” başvurusu yapılmıştır. Destek verilmesinin kabulü ve projenin sonucu olarak yazar tarafından tamamen yeni bir elektronik tedavi cihazı geliştirilmiştir. Proje tamamlanarak yazılım, donanım bakımından ve elcik aparatı ile tamamen yeni ve üstün özellikleri olan bir cihaz imal edilmiştir.

Geliştirilen cihaz piyasada halen mevcut Ultroid® isimli cihazın tedavi yöntemi ile aynıdır. Ancak bu cihazın kullanıcı dostu olmayan birtakım sorunları geliştirilen cihazda ortadan kaldırılmış ve hekime bilgi de veren yeni özellikler eklenmiştir. Bunlar arasında doku direnci göstergesi, otomatik akım artış seçenekleri, yük sayacı, referans elektrot bağlantı dedektörü, sesli uyarılar, içindeki akü sayesinde taşınabilir olma özelliği ile kullanıcıyı yormayan elcik sayılabilir. Cihazın çalışmasını gösteren blok diyagramı Şekil 3’de verilmiştir.

Bulgular

Cihaz 4. evre hemoroidin tedavisinde de başarılı olarak çalışmıştır. Hastalarda yapılan denemelerden elde edilen ilk bulgulara göre geliştirilen cihazın amacına ulaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Daha önce piyasada mevcut cihazı kullanmış olan genel cerrahi uzmanı hekimler ise, yeni geliştirilen prototip cihazın hastalarda kullanımının çok daha rahat ve kolay olduğunu, yormayan bir elcik aparatı olduğunu bildirmişlerdir.

Tartışma ve Sonuç

Etik kurul izninden sonra cihazın yeni bazı özelliklerinin kullanılacağı ve hemoroid evresi ile ilişkisinin araştırılacağı bir klinik araştırma başlayacaktır. Geliştirilen cihaz sayesinde kendi teknolojimiz geliştirilmiş, gelecekte daha iyi ve üstün ürünler yapabilme imkanı elde edilmiş, daha düşük maliyetli cihazların üretilmesi imkanı doğmuş ve dolayısıyla gelecekte yurt dışına gidecek dövizin ülkede kalması olasılığı doğmuştur.

Kaynaklar

 

Bu konuda ulaşılabilen tüm bilimsel araştırmalar aşağıdaki gibidir. Bazı internet sayfalarında bu yöntem konusunda olumsuz veya yöntemi kötüleyici bilgilere ulaşılmaktadır. Bunların başında yeterli sayıda bilimsel araştırma olmadığı yömnündedir. Yöntemin uygulayan cerrah için zor olan kısmı dakikalarca hareketsiz kalarak  elektrodu sabit olarak tutmak zorunda kalmasıdır.

Anahtar kelimeler: Ultroid, Hemorrhoid, Direct Current

36 adet makale, 21 adet Science Citation Index (SCI) de taranan dergilerde yayımlanmıştır.

 •  (*) işaretli makaleler SCI de taranan dergilerde yayımlanmıştır (web of science Mart 2017)
 1. Nikooiyan, P., et al., Evaluating the safety, efficacy and complications of electrotherapy and its comparison with conventional method of hemorrhoidectomy. Gastroenterol Hepatol Bed Bench, 2016. 9(4): p. 259-267.

*2.   Kersting, S., et al., Complication management following hemorrhoid operations. Chirurg, 2015. 86(8): p. 726-733.

 1. Zindel, J., R. Inglin, and L. Brugger, [Necessary and unnecessary treatment options for hemorrhoids]. Ther Umsch, 2014. 71(12): p. 737-51.
 2. Watson, A.J., et al., A pragmatic, multicentre, randomised controlled trial comparing stapled haemorrhoidopexy to traditional excisional surgery for haemorrhoidal disease (eTHoS): study protocol for a randomised controlled trial. Trials, 2014. 15: p. 439.
 3. Olatoke, S., et al., Direct current electrotherapy for internal haemorrhoids: experience in a tertiary health institution. Pan Afr Med J, 2014. 18: p. 145.

*6.   Serventi, A., et al., Haemorrhoidal disease: role of conservative outpatient treatments. Annali Italiani Di Chirurgia, 2011. 82(5): p. 341-347.

 1. Izadpanah, A., S. Hosseini, and M. Mahjoob, Comparison of electrotherapy, rubber band ligation and hemorrhoidectomy in the treatment of hemorrhoids: a clinical and manometric study. Middle East J Dig Dis, 2010. 2(1): p. 9-13.
 2. Azizi, R., B. Rabani-Karizi, and M.A. Taghipour, Comparison between Ultroid and rubber band ligation in treatment of internal hemorrhoids. Acta Med Iran, 2010. 48(6): p. 389-93.
 3. Khan, N. and M.A. Malik, Injection sclerotherapy versus electrocoagulation in the management outcome of early haemorrhoids. J Pak Med Assoc, 2006. 56(12): p. 579-82.
 4. Smud, D., et al., [Hemorrhoids–diagnosis and treatment options]. Lijec Vjesn, 2005. 127(5-6): p. 129-33.
 5. Izadpanah, A. and S.V. Hosseini, Comparison of electrotherapy of hemorrhoids and Ferguson hemorrhoidectomy in a randomized prospective study. Int J Surg, 2005. 3(4): p. 258-62.

*12. Izadpanah, A., et al., Assessment of electrotherapy in treatment of hemorrhoids in Southern Iran. Saudi Medical Journal, 2004. 25(12): p. 1896-1899.

 1. MacKay, D., Hemorrhoids and varicose veins: a review of treatment options. Altern Med Rev, 2001. 6(2): p. 126-40.

*14. Salvati, E.P., Nonoperative management of hemorrhoids – Evolution of the office management of hemorrhoids. Diseases of the Colon & Rectum, 1999. 42(8): p. 989-993.

*15. Hudziak, H., Hemorrhoidal disease. Gastroenterologie Clinique Et Biologique, 1998. 22(5BIS): p. B155-B163.

*16. Machicado, G.A., S. Cheng, and D.M. Jensen, Resolution of chronic anal fissures after treatment of contiguous internal hemorrhoids with direct current probe. Gastrointestinal Endoscopy, 1997. 45(2): p. 157-162.

*17. Pfenninger, J.L. and J. Surrell, NONSURGICAL TREATMENT OPTIONS FOR INTERNAL HEMORRHOIDS. American Family Physician, 1995. 52(3): p. 821-834.

*18. Randall, G.M., et al., PROSPECTIVE RANDOMIZED COMPARATIVE-STUDY OF BIPOLAR VERSUS DIRECT-CURRENT ELECTROCOAGULATION FOR TREATMENT OF BLEEDING INTERNAL HEMORRHOIDS. Gastrointestinal Endoscopy, 1994. 40(4): p. 403-410.

*19. Yang, R., et al., RANDOMIZED, PROSPECTIVE TRIAL OF DIRECT-CURRENT VERSUS BIPOLAR ELECTROCOAGULATION FOR BLEEDING INTERNAL HEMORRHOIDS. Gastrointestinal Endoscopy, 1993. 39(6): p. 766-769.

 1. Yang, R., et al., Randomized, prospective trial of direct current versus bipolar electrocoagulation for bleeding internal hemorrhoids. Gastrointest Endosc, 1993. 39(6): p. 766-9.

*21. Khawaja, F.I. and A.S. Mahrous, USE OF INFRARED COAGULATOR (IRS) AND ULTROID IN THE MANAGEMENT OF BLEEDING HEMORRHOIDS. Gastrointestinal Endoscopy, 1993. 39(2): p. 343-343.

 1. Wright, R.A., DIRECT-CURRENT ELECTROTHERAPY OF SYMPTOMATIC HEMORRHOID DISEASE – RESPONSE. Gastrointestinal Endoscopy, 1992. 38(4): p. 520-520.

*23. Norman, D.A., DIRECT-CURRENT ELECTROTHERAPY OF SYMPTOMATIC HEMORRHOID DISEASE. Gastrointestinal Endoscopy, 1992. 38(4): p. 519-520.

*24. Norman, D.A., Direct current electrotherapy of symptomatic hemorrhoid disease. Gastrointest Endosc, 1992. 38(4): p. 519-20.

*25. Wright, R.A., K.R. Kranz, and S.L. Kirby, A PROSPECTIVE CROSSOVER TRIAL OF DIRECT-CURRENT ELECTROTHERAPY IN SYMPTOMATIC HEMORRHOIDAL DISEASE. Gastrointestinal Endoscopy, 1991. 37(6): p. 621-623.

*26. Varma, J.S., S.C.S. Chung, and A.K.C. Li, PROSPECTIVE RANDOMIZED COMPARISON OF CURRENT COAGULATION AND INJECTION SCLEROTHERAPY FOR THE OUTPATIENT TREATMENT OF HEMORRHOIDS. International Journal of Colorectal Disease, 1991. 6(1): p. 42-45.

*27. Varma, J.S., S.C.S. Chung, and A.K.C. Li, RANDOMIZED TRIAL OF INJECTION SCLEROTHERAPY-UPSILON ULTROID MICROVASIVE COAGULATION FOR THE OUTPATIENT TREATMENT OF HEMORRHOIDS. Gut, 1990. 31(5): p. A604-A604.

*28. Randall, G.M., et al., RANDOMIZED STUDY OF DIRECT-CURRENT VERSUS BIPOLAR ELECTROCOAGULATION PROBE FOR TREATMENT OF CHRONICALLY BLEEDING INTERNAL HEMORRHOIDS. Gastrointestinal Endoscopy, 1990. 36(2): p. 207-208.

*29. Hinton, C.P. and D.L. Morris, A RANDOMIZED TRIAL COMPARING DIRECT-CURRENT THERAPY AND BIPOLAR DIATHERMY IN THE OUTPATIENT TREATMENT OF 3RD-DEGREE HEMORRHOIDS. Diseases of the Colon & Rectum, 1990. 33(11): p. 931-932.

*30. Hinton, C.P. and D.L. Morris, A randomized trial comparing direct current therapy and bipolar diathermy in the outpatient treatment of third-degree hemorrhoids. Dis Colon Rectum, 1990. 33(11): p. 931-2.

 1. Zinberg, S.S., et al., A personal experience in comparing three nonoperative techniques for treating internal hemorrhoids. Am J Gastroenterol, 1989. 84(5): p. 488-92.
 2. Norman, D.A., R. Newton, and G.V. Nicholas, DIRECT-CURRENT ELECTROTHERAPY OF INTERNAL HEMORRHOIDS – AN EFFECTIVE, SAFE, AND PAINLESS OUTPATIENT APPROACH. American Journal of Gastroenterology, 1989. 84(5): p. 482-487.

*33. Norman, D.A., R. Newton, and G.V. Nicholas, Direct current electrotherapy of internal hemorrhoids: an effective, safe, and painless outpatient approach. Am J Gastroenterol, 1989. 84(5): p. 482-7.

*34. Zinberg, S.S., et al., COMPARATIVE-EVALUATION OF 3 NONOPERATIVE TECHNIQUES FOR TREATING INTERNAL HEMORRHOIDS (INFRARED PHOTOCOAGULATION, HEATER PROBE COAGULATION, AND ULTROID DC CURRENT TREATMENT). American Journal of Gastroenterology, 1988. 83(9): p. 1061-1061.

*35. Jensen, D.M., G. Randall, and G.A. Machicado, COMPARISON OF DIRECT-CURRENT (DC) VS BICAP PROBE FOR TREATMENT OF CHRONICALLY BLEEDING INTERNAL HEMORRHOIDS. Gastrointestinal Endoscopy, 1988. 34(2): p. 196-197.

 1. Dennison, A.R., D.C. Wherry, and D.L. Morris, Hemorrhoids. Nonoperative management. Surg Clin North Am, 1988. 68(6): p. 1401-9.