1

Bu cihaz mikroskop altında periferik yaymada hücre sayımı ve yüzde oranı belirleme işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

HücreSAY:
Mikroskop ile Sayım için Ses Destekli Hücre Sayma Cihazı

Amaç

Prototip olarak geliştirilen ve HücreSAY adı verilen bu cihaz ile sayma ve yüzde oran belirleme işleminin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem ve Teknikler

Tasarlanan cihaz avuç içinde tutulan ve bir kablo aracılığıyla bağlı bir tuş takımı ile üzerinde ekran ve diğer donanımın bulunduğu ana gövdeden oluşur. Tuş takımında hücre tiplerini saymak üzere 6 adet buton ve cihazın diğer özelliklerini kullanmak için de 2 adet buton olmak üzere toplam 8 adet buton vardır. Cihaz mikroskop altında çalışılırken sesli komutlarla kullanıcıyı yönlendirmektedir.

Tartışma ve Sonuç

Bu tüm hematoloji laboratuvarlarında veya mikroskop kullanılarak yapılacak her türlü sayım işlemlerinde uzman personelin işini kolaylaştıracaktır. Cihaz uzman hekimlerin veya kişilerin mikroskop altında çalışma sürelerini kısaltabilecek, daha doğru ve güvenilir sonuçları kolayca elde etmelerini sağlayacaktır. Bu önemli bir avantaj ve katkıdır.

Proje Ortağı: Prof. Dr. Mahmut Töbü