İdrar kaçıran hastaların tedavisi için kullanılan bir elektrik uyarıcıdır. 1997 yılından 2008 yılına kadar yüzlerce hastada ve pek çok araştırmada başarıyla kullanılmıştır.

ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİ İÇİN MONOFAZİK SABİT AKIM KAS STİMULATÖRÜ

Amaç

Üriner inkontinans (idrar kaçırma) tedavisinde pelvik taban kaslarının elektriksel stimulasyonu ile başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu amaç için günümüze değin pek çok değişik model ve yapıda stimulatör yapılmış ve hastalar üzerinde uygulanmıştır. Pelvik taban kaslarının elektrik stimulasyonu ile inkontinans tedavisi cerrahi tedavi yöntemlere göre çok daha az risk taşımakta ve daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Ancak elektriksel stimulatörler kullanılarak yapılan bu tedavi yöntemi yurdumuzda pek bilinmemekte ve yaygın olarak uygulanmamaktadır.

Stimulatör ve çalışma prensibi

Tasarlanan stimulatör zamanlama ünitesi, voltaj üreteci, sabit akım sürücü katı ve pil şarj-besleme devresi olarak dört ana bölümden oluşmaktadır. Şekil de blok diyagramda ilk üç bölüm gösterilmiştir. Stimulatör 2.5 ile 12 Volt arası herhangi bir besleme kaynağı ile çalışabilmektedir. Yüksüz durumda çektiği akım ortalama 3.5 miliamperdir. Çekilen akımın düşük olması nedeniyle bir pil ile uzun süre çalışabilir. Ayrıca pil ile çalışabilme hastanın güvenliği açısından da önemlidir çünkü elektriksel izolasyon tam olarak sağlanmaktadır. Devre pratik kullanımda 3.6 Voltluk NiCad bir akü ile beslenmiştir.

Sonuçlar

İnkontinans tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanıp gerçekleşitirilen bu stimulatör klinikte hastalar üzerinde araştırma ve tedavi amacıyla kullanılmış ve literatürde bahsedilen düzeyde başarılı sonuçlar alınmıştır. Tedavi edilen 300’den fazla hastadan kullanıma bağlı herhangi bir komplikasyon bildirilmemiştir.