Terleme tedavisi için kullanılan bir cihazdır. Ev ortamında hastaların kendi kendilerine kullanmaları için tasarlanmıştır. Tamamen otomatiktir ve bilinen cihazlara göre en gelişmiş modellerden biridir. Klinik ortamında da başarısını yüzlerce hastada ispatlamış bir cihaz tasarımdır. İlk defa 2002 yılında tasarlanan ve geliştirilen, 2009 yılında yenilenen bu cihaz kullanılarak bilimsel araştırmalar ve uzmanlık tezi yapılmıştır.

İyontoforez – Galvanoterapi ile hiperhidroz tedavisi konusunda mutlaka bilinmesi gerekenler:

  1. İyontoforez yöntemi, aşırı terleme şikayeti olan hastaların ETS ameliyatı öncesinde mutlaka denemesi gereken bir yöntemdir!
  2. Uygulanan yeni protokole göre haftada yarım saat süren bir uygulama uzun yıllar konforlu ve kaliteli bir yaşam sunabilmektedir.
  3. Hastaların yaklaşık %85’inde etki etmektedir. Hastaların yaklaşık %15’inde hiçbir etki ortaya çıkmamaktadır. Bunun sebebi iyontoforez tedavi yönteminin bu kişilerde etki etmemesidir.
  4. El ve ayakta tamamen kuruluk durumu hedeflenen bir durum değildir. Bu yöntem ile yaşamı konforlu hale getiren bir durum hedeflenmelidir. 
  5. Profesyonel cihazlar ile yapılan uygulamaların mutlaka bir hekim kontrolünde ve kesin tanı konduktan ve gerekli testler yapıldıktan sonra yapılması gerekir. 

 

 

aşırı terleme tedavisi için

EVDE HİPERHİDROZ TEDAVİSİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR İYONTOFOREZ (GALVANOTERAPİ) CİHAZI

 

Amaç

Palmoplantar hiperhidroz (PPH) sık görülen, hastanın yaşam kalitesini azaltan ve iş verimini düşüren bir hastalıktır. Tedavisinde en etkili ve mutlaka denenmesi önerilen yöntem iyontoforez veya galvanoterapi adıyla bilinen yöntemdir.

İyontoforez (galvanoterapi), iyonize maddelerin doğru akım (galvanik akım) kullanılarak deriden geçirilmesi işlemini tanımlar. Çeşme suyu iyontoforezi’nde ise hastanın elleri ve ayakları, pozitif ve negatif elektrotların bulunduğu çeşme suyu ile ıslatılmış yastıkçıklara (iletkenlere) temas ettirilir veya içi çeşme suyu ile dolu kaplara, su seviyesi bilek hizasını geçmeyecek şekilde daldırılır. Özellikle palmoplantar hiperhidrozların tedavisinde klasikleşmiş bu yöntemde herhangi bir ilacın deriden geçirilmesi söz konusu değildir; Asıl önemli olan doğru akımın deriye ulaşmasıdır.

Yöntem ve Teknikler

Literatüre göre uygulanacak akım 10-20 mA arasında olmalıdır. Geliştirilen cihaz el ve ayakların su ile temasını algıladıktan sonra akımı ayarlanan seviyeye 40 saniye içinde yükseltir. Ayarlanan süre sonunda ise 40 saniye içinde sıfıra kadar akımı düşürür ve uyarı vererek uygulamayı tamamlar. Dijital ve tamamen otomatik bir cihazdır. Cihazda elektriksel güvenliği arttırmak amacıyla burada belirtilmemiş pek çok özellik daha vardır.

Cihazda 4 adet kap vardır ve el ve ayaklar aynı anda tedavi edilir. Dört adet kap ve özel ped de mevcuttur. Farklı elektrod yapısı sayesinde istenirse sadece tek bir el veya ayak için, veya 2, 3 veya 4 elektodlu olarak kullanılabilir.

Tartışma ve Sonuç

Evde kullanılmak üzere tasarlanan ve geliştirilen bu iyontoforez cihazı otomatik çalışması, güvenirliği ve kullanım kolaylığı bakımından palmoplantar hiperhidroz tedavisinde amacına ulaşmıştır. Cihazı kullanan hastaların tümü cihazı yirmi gün boyunca evde tek başına kullandıklarını ve bu sırada bir yardımcıya gerek duymadıklarını belirtmişlerdir.

 

Model 2

Cihaz ile birlikte 4 adet kap ve özel pedler de verilmektedir.

 

2009 yılından bu yana kullanılmaktadır. Cihaz basit bir güç kaynağından öte, uygulama sırasında gerekli tüm güvenlik ve uygulama senaryolarının içine yüklendiği bilgisayarlı (mikroişlemci) otomatik bir cihazdır.

Cihazın eskiyen, aşınan veya bakım gerektiren herhangi bir parçası yoktur. En az 15-20 yıl sorunsuz kullanılabilecek bir cihazdır. Bu cihaz 1. modelin basitleştirilmiş halidir. Cihaz sipariş üzerine üretilmektedir. Fiyat ve uygunluğu için elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçiniz.

 

Cihaz nasıl temin edilebilir?

Bu tek başına bir cihaz alışverişi değildir; bir tür tedavi paketidir. Herhangi bir yerde benzeri veya muadili yoktur.

  1. Bu cihazı kullanabilmeniz için öncelikle hekim kontrolünden geçmiş olmanız gereklidir. Bu “palmoplantar hiperhidroz hastası” olduğunuzu belirlemek için gereklidir.
  2. Fiyat ve uygunluğu için elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçiniz. Sadece ücretini ödeyerek cihaz temin edemezsiniz. Hastalığınızın durumu, süresi, şikayet geçmişi ve benzeri çeşitli sorular ile “çeşme suyu iyontoforezi” uygulamasına uygun olup olmadığınız bu sırada tespit edilecektir.
  3. Cihazı temin ettikten sonra da 1 ay boyunca takip altında olacaksınız. Çünkü tedavi yöntemi kişiye göre farklılıklar göstermektedir. Bu şekilde durumunuza göre belirlenecek en uygun tedavi protokolü tarafınıza uygulanacaktır. Hastaların en çok sıkıntı çektikleri dönem bu dönemdir. Bu şekilde takip altında tutularak var olan aşırı terlemeyi hastanın yaşamı konforlu hale getirecek şekilde baskılanması amaçlanmaktadır.
  4. Bir ay sonunda yöntem fayda etmez veya memnun kalınmaz ise cihaz iadesi mümkündür. Hastaların yaklaşık %15’nde doğru ve uygun şekilde kullanılmasına rağmen bu yöntem hiçbir fayda sağlamamaktadır. Bazı durumlarda 1 aydan daha uzun süre ve takip altında uygulama yapılması gerekebilmektedir. Her şeye rağmen hala etki ortaya çıkmıyor ise ETS operasyonu için uygun bir hasta olduğunuz kanaatine varabilirsiniz. Bu durumda cihazı iade edebilirsiniz. Cihaz iadelerinde belli bir kiralama ücreti düşülecektir. Bu uygulama şekli hastaların lehine bir uygulamadır.

 

——————-

Model 1

2002 – 2009 yılları

arasında kullanıldı. Cihaz ve özellikleri ile ilgili araştırma makalesine http://egetipdergisi.com.tr/pdf/pdf_EGE_254.pdf  veya pdf_EGE_254 adresinden ulaşılabilir.

 

Anahtar Kelimeler: Aşırı el eyak terlemesi hastalığı sitesi , el ayak terlemesi tedavisi, el terlemesine çözüm, terlemesinin nedenleri, tedavisi, galvanoterapi, iyontoforez,  terleme nedenleri, önleyici tereson, terkur