Laringeal yüksekliğin kontrolü için uyarı cihazıdır. Ses eğitiminde larinkis düşürme tekniğini alışkanlık haline getirmek amacıyla kullanmak üzere geliştirilmiştir. Fikir ve cihaz özgündür ve ilktir.

LARİNGOALTİMETRE:
Vertikal Larinks Yüksekliğinin Kontrolü için Taşınabilir Uyarı Cihazı

Amaç

Larinksi Düşürme Tekniği” adı da verilen larinksin düşük seviyede tutulması yöntemi klasik şan pedagojisinde bir yüzyıla yakın süredir uygulanmaktadır. Bu tekniğin pratiğinde larinks aşağı doğru itilmez, serbestleştirilerek konforlu düşük seviyede tutulur.
Larinksin düşük seviyede tutulması alışkanlığı ses eğitimi veya ses terapisi sırasında kazanılabilir. Ancak, bunun sürdürülmesi zordur ve alışkanlık haline getirilmesi uzun sürer. Laringoaltimetre adı verilen bu cihaz ses üretimi sırasında larinksin düşük seviyede tutulup tutulmadığını tespit edip uyarı üreten bir cihazdır.

Yöntem ve Teknikler

Laringoaltimetre her iki mikrofondan alınan ses sinyallerini ayrı ayrı 90-220 Hz bant geçiren filtreden geçirerek filtrelemekte, bu sinyalleri 1 KHz frekansta ve 10 bit çözünürlükte örneklemekte, daha sonra tam dalga doğrultup ortalamalarını almakta, zamana bağlı değişimlerini takip ederek birbiriyle karşılaştırmaktadır. Cihazın blok diyagramı yandaki şekilde verilmiştir. Cihaz her iki mikrofonda aynı anda belli bir değerin üzerinde ve belli bir süre (300 ms) ses şiddeti varlığında çalışmaya başlamaktadır. Bu sayede cihaz sadece ses üretimi sırasında çalışmakta böylece diğer dış ses kaynaklarından en az şekilde etkilenmektedir. Cihazın üzerindeki ekranda mevcut ayarları ve ölçüm sonuçları görülebilmektedir. Mikrofonların yerleşim yerleri önemlidir ve kullanılmadan önce hassasiyeti kişiye göre dikkatlice ayarlanması gerekir.

Tartışma ve Sonuç

Larinksi düşürme tekniği ses eğitimi veya terapisi sırasında kazanılabilir. Ancak bunun sürdürülmesi zordur ve alışkanlık haline getirilmesi uzun sürer. Ses terapilerinin uzun sürmesi özellikle ses eğitimi almamış olan hastaların tedaviye devamını güçleştirir.
Foniatri pratiğinde en çok karşılaşılan sorun olan hiperfonksiyonel ses bozukluğunda Laringoaltimetre, taşınabilir ve takipte kullanılabilir olması bakımından tedavi etkinliğini arttırabilir ve benzer prensiplerle şan eğitiminde de kullanılabilir. Laringoaltimetre yöntemine benzer bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır.

Proje Ortağı:  Dr. İlter Denizoğlu