1

Düzgün duruşu hatırlatmak amacıyla tasarlanmış bir uyarı cihazıdır. Eğik ya da kambur duruşu algıladığında uyarı verir. tasarım özgündür.

POSTÜROMETRE:
Alışkanlığa Bağlı Duruş Bozukluğunun Tedavisi için Taşınabilir Uyarı Cihazı

Amaç

Bu projede alışkanlığa bağlı postür bozukluğunun tedavisinde kullanılabilecek, normal postür bozulduğunda kişiye bu durumunu hatırlatabilecek taşınabilir uyarı cihazı geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Teknikler

Postürometre’de iki adet ve iki eksenli akselerometre (sensör, ivme ölçer) ile kısa aralıklarla açı ölçülür ve daha önceden ayarlanmış değerler aşıldığında cihazın sesli, ışıklı veya titreşimli uyarı vermesi sağlanır. Böylece kullanıcısına duruşunun bozulduğunu bildirir. Cihaz, verdiği uyarıların tarihini, akselerometrelerin ölçtüğü açıyı, verilen alarm seviyelerini, alarm sürelerini ve saatini de hafızasına kaydeder.

Tartışma ve Sonuç

Geliştirilen cihazın fikri başlangıç noktası ses eğitimidir. Ancak çalışmanın ileri aşamalarında genel olarak pek çok duruş bozukluğu tedavisinde de kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Proje ortağı: Dr. İlter Denizoğlu

01