1

Boyun üzerinden yutma hareketini algılayan bir aygıttır. Özgün olması ve dünyada ilk olması nedeniyle önemlidir. Çeşitli proje sergi ve yarışmalarında birden fazla ödül almıştır. İlk modeli 1991 yılında tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu laringeal sensor’un kullanıldığı 25’ten fazla bilimsel makale yayınlanmıştır.

YUTMA SENSORU
Boyundan Yutma Hareketi Algılayıcısı

Amaç

Yutma güçlüğü (disfaji) birçok nörolojik hastalıkta klinik tabloya eşlik edebilen, akciğer aspirasyonu ve malnutrisyon gibi ciddi yaşamsal komplikasyonlara yol açabilen önemli semptomlardan birisidir. Bununla birlikte nörolojik yaklaşımda tanı ve sağaltımı ihmal edilmiş bir konudur. Bunun önemli bir nedeni videofloroskopik baryum incelemesi gibi radyolojik yöntemler veya faringoözofajiyal entübasyonla manometrik ölçümler gibi yutma fonksiyonunu inceleyen yöntemlerin güç uygulanabilmesi, pahalı cihazlar ve deneyimli bir ekip çalışmasını gerektirmesidir.

Yöntem ve Teknikler

Sensor 14 mm çapında ve merkezinde 2 x 3 mm boyutlarında küçük lastik bir çıkıntı bulunan bir piezoelektrik diyafram ve bunların üzerine yerleştirildiği küçük silindirik bir parçadan oluşur. Piezoelektrik kristaller üzerlerine uygulanan mekanik hareketi elektrik akımına, elektrik akımı uygulandığında da bunu mekanik harekete dönüştürebilen maddelerdir. Sensor ucundaki küçük lastik çıkıntı, boyunda tiroid ile krikoid kıkırdak arasındaki “koniotomi” bölgesi adı verilen çukurluğun içine gelecek şekilde, boyun üzerine enli bir lastik bant aracılığıyla bağlanmaktadır. Aşağıdaki resimde sensorun boyuna bağlanma şekli gösterilmiştir. Sensor çıkışı yapılacak ölçümün cinsine bağlı olarak uygun bir kayıt cihazına bağlanır.

Tartışma ve Sonuç

Bugüne kadar kullanılmış diğer yutma dedeksiyon yöntemlerine (mekanik algılama, doppler yöntemi, fotoilluminasyon yöntemi, empedans ölçümü, elektromiyografi aktivitesi kaydı, manometrik yöntemler, ses analiz yöntemlerin) göre daha basit, ucuz, küçük ve non-invazivdir. Elde edilen sinyal artefaktlardan uzak olduğu için basit sinyal tanıma algoritmaları kullanılarak otomatik olarak tanınabilir.

 

Cihaz sipariş üzerine üretilmektedir. Elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçiniz.